Tag: Givi E26X

Thùng xe máy Givi E26X

Thùng E26X là sản phẩm phát triển từ 26N, Một trong những sp người tiêu dùng yêu thích của Givi, model thịnh hành trong thời gian dài này vẫn là sự lựa chọn của những người lái xe moto , chắc chắn, chứa được nón bảo hiểm.