Tag: tư vấn bảo dưỡng

Hướng dẫn thay lọc gió xe máy

Công việc tưởng chừng chỉ có thể mang ra hàng và bỏ tiền nhờ thợ chuyên nghiệp thực hiện, thì một cô gái cũng có thể hoàn thành chỉ với vài bước cơ bản. Lọc gió có thể được ví như chiếc mũi hay lá phổi của xe, có nhiệm vụ ngăn bụi bẩn trong