Tag: xe máy Trung Quốc

Thị trường xe máy: Hết nạc vạc đến xương

Môi trường kinh doanh và thị trường thay đổi đang buộc các doanh nghiệp sản xuất xe máy phải tính toán lại chiến lược kinh doanh của mình. Giữa năm 2013, cơ quan tài chính đã đưa ra một danh sách nợ khó đòi với các doanh nghiệp xe máy nội địa từng hoạt động